Projekt e-Sveučilišta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) partner je na projektu e-Sveučilišta, čiji je nositelj Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), a partnerske institucije Sveučilišni računski centar (Srce) te Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK).

Cilj je projekta unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta na cijelom području Republike Hrvatske, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Krajnji su korisnici projekta javne ustanove u visokom obrazovanju: javna visoka učilišta, sveučilišta i sastavnice, veleučilišta, visoke škole, kampusi. Ciljane su skupine projekta nastavno osoblje, stručno osoblje ustanova u visokom obrazovanju i studenti.

U sklopu projekta ulagat će se u:

  • mrežnu i računalnu infrastrukturu,
  • opremu i povezane servise,
  • aktivnosti kibernetičke sigurnosti,
  • unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju,
  • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju,
  • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

U okviru projekta e-Sveučilišta AZVO sudjeluje u:

  • provedbi vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % javnih visokih učilišta uključenih u projekt,
  • aktivnostima istraživanja,
  • izradi modularnog programa obrazovanja visokoškolskih nastavnika za primjenu IKT-a u nastavi,
  • radnim skupinama dajući svoju ekspertizu.

Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a traje od ožujka 2022. do prosinca 2025. godine.

Više informacija o projektu e-Sveučilišta dostupno je na službenoj stranici projekta.