Skoči do sadržaja

Preglednik studijskih programa nastao je kao rezultat nastojanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje da s jednog mjesta javnosti omogući uvid u programe svih razina studija na kojima se može studirati u Republici Hrvatskoj.

Agencija nastoji informacije u Pregledniku održavati ažurnima, točnima i potpunima, ali, s obzirom da se informacije dobivaju iz vanjskih izvora, može doći do nesukladnosti između podataka u Pregledniku i stvarnog stanja. Službeni popis studijskih programa, u skladu s nadležnim propisima, vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Upisniku studijskih programa.

Na visokim učilištima ustrojavaju se i izvode sveučilišni i stručni studiji. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu te obuhvaćaju sveučilišni prijediplomski studiji, sveučilišni diplomski studiji, sveučilišni integrirani studiji, sveučilišni specijalistički studiji i doktorski studij. Stručni studiji ustrojavaju se i izvode na veleučilištima i sveučilištima te obuhvaćaju stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij i stručni diplomski studij.

Za detaljne informacije o pojedinom studijskom programu potrebno je izravno se obratiti visokom učilištu koje izvodi program.

Značenje pojedinih termina u Pregledniku

NOSITELJ – termin koji se koristi da bi se istaknuo status visokoškolske ustanove koja u pravilu ima više „izvođača“ koje samostalno izvode studije. Takva organizacijska struktura visokog obrazovanja u Hrvatskoj posebno je specifična za sveučilišta. Sveučilišta imaju „sastavnice“ – akademske jedinice u svom sastavu koje mogu imati status samostalnih visokih učilišta (fakulteti, akademije) koji samostalno izvode studijske programe, upisuju studente  i zapošljavaju nastavni kadar, ili sveučilišne odjele koji organiziraju i provode izvođenje studijskih programa ali su njihovi nastavnici zaposleni neposredno na sveučilištu koje ih raspoređuje na rad u pojedine odjele. U tom slučaju govorimo o „integriranom sveučilištu“. (takva sveučilišta su: Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli i Sveučilište u Zadru) Druga sveučilišta nisu formalno-pravno „integrirana“, već ostvaruju veći ili manji stupanj funkcionalne integracije, no i ta sveučilišta osim fakulteta i akademija imaju kao svoje sastavnice i sveučilišne odjele ili pojedine sveučilišne centre koji provode izvođenje pojedinih studija. Ključno je u odnosu na studijske programe da sve studijske programe koji se izvode na njihovim sastavnicama donose sveučilišta a sastavnice (izvođači) ih izvode. Neke studijske programe izvode neposredno sveučilišta.

IZVOĐAČ – termin koji se odnosi na sveučilišnu sastavnicu koja u potpunosti (fakulteti i akademije) samostalno izvode studijske programe ili su, ako je riječ o sveučilišnim odjelima, odgovorni su za njihovo izvođenje ali ih izvode u uskoj suradnji sa svojim sveučilištem. Visokoškolske ustanove koje ne izvode sveučilišne programe (veleučilišta i visoke škole) su istovremeno i „nositelji“ i „izvođači“ jer visoko učilište te vrste i donosi i izvodi studijske programe. Korisnicima ovog Preglednika omogućeno je i preporuča se da kada traže studijske programe nekog sveučilišta koje se pokaže na listi „nositelja“ suze izbor na nekog „izvođača“ – sastavnicu sveučilišta. To je posebno praktično kad je riječ o sveučilištima koja kao „izvođače“ imaju fakultete i akademije. Svi nositelji (sveučilišta) koja imaju više izvođača označeni su zvjezdicom (*).

PODRUČJE – je znanstveno područje po kojem se može vršiti pretraga ( na primjer: „tehničke znanosti“, „društvene znanosti“ i sl.)

POLJE – je znanstveno polje (uža podjela unutar nekog područja – na primjer za „društvene znanosti“: „pravo“, „ekonomija“ i sl.)

DVOPREDMETNI STUDIJ – je studijski program koji se upisuje zajedno s nekim drugim dvopredmetnim studijem. U Pregledniku su označeni s dvije zvjezdice,  pa je moguće dobiti detaljniju informaciju ako se pokazivačem dođe na zvjezdice.

Načini pretraživanje studijskih programa

PRETRAŽIVANJE PREMA JEDNOM KRITERIJU:
Ponuđena su četiri kriterija za ovu vrstu pretraživanja: „VRSTA STUDIJA,“ „NOSITELJ I IZVOĐAČ“, „PODRUČJE I POLJE“ i „MJESTO IZVOĐENJA“

VIŠEKRITERIJSKO PRETRAŽIVANJE – PREPORUČUJE SE !:
U Pregledniku se može uključiti pomoću opcije „Napredno pretraživanje“.
U slučajevima kada korisnik želi brže pronaći odgovarajući studijski program koji bi mu odgovarao i po vrsti i po znanstvenom području i polju i po izvođaču i po mjestu izvođenja, odnosno po nekim od tih kriterija istovremeno, ovaj način pretraživanja je najpraktičniji.

BRZO PRETRAŽIVANJE:
Korisnik treba samo upisati dio naziva studija ili visokog učilišta pa će dobiti čitavu listu programa ili visokih učilišta s njihovim programima kojima je taj dio riječi u nazivu. Praktičnost ovakvog pretraživanja ovisi o upućenosti onoga koji pretražuje o tome što sve može „povući“  navedeni dio naziva.

NAPOMENA:
Sve osobe zainteresirane za upis studijskih programa prve razine Bolonjskih studija upućujemo na web stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) – https://www.postani-student.hr/ .

Preglednik studijskih programa na stranom jeziku

Preglednik omogućuje prikaz svih akreditiranih studijskih programa koje izvode visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na engleskom i drugim stranim jezicima.