Projekt Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) provodi projekt SF.2.4.06.02.0001 Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u čijem postupku sudjeluju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kao Posredničko tijelo razine 1 i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske Unije (DEFCO) kao Posredničko tijelo razine 2.

Cilj projekta je osiguravanje kvalitetnog i dostupnog visokog obrazovanja kroz povećanje kvalitete i učinkovitosti rada hrvatskih visokih učilišta razvojem novih te unapređenjem postojećih postupaka vanjskih vrednovanja i jačanjem uloge unutarnjih sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

Uz provedbu novih modela vanjskih vrednovanja, osnaživanje sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete, jačanje kapaciteta ustanova za visoko obrazovanje i unapređivanje internih poslovnih procesa AZVO-a, izradit će se i korisnički portal za postupke vanjskih vrednovanja u visokom obrazovanju čime će se osigurati unapređenje i digitalizacija procesa koje AZVO provodi. Korisnici ovog sustava bit će djelatnici AZVO-a, članovi stručnih tijela AZVO-a, međunarodni i domaći recenzenti i visoka učilišta.

Tijekom projekta bit će izrađeno niz smjernica, uputa i edukativnih materijala koji će i nakon projekta biti dostupni svim zainteresiranima putem mrežne stranice AZVO-a, odnosno projektne stranice. Svi će pripadnici ciljnih skupina na kraju projekta imati na raspolaganju bazu znanja (prezentacija, studija i izvješća) te opsežne podatke na razini institucija, programa i nacionalnoj razini koji će poslužiti za donošenje boljih strateških i kolektivnih odluka.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

  • provedba novog modela institucijske reakreditacije
  • provedba novih modela inicijalne akreditacije studija
  • uspostava i provedba modela vrednovanja provedbe programskih ugovora
  • sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim udruženjima za osiguravanje kvalitete (ENQA, EQAR, CEENQA, ECA, HDK)
  • izrada novog korisničkog portala za postupke vanjskog vrednovanja uz integraciju postojećih sustava/aplikacija u svrhu digitalizacije provedbe procesa vanjskih vrednovanja
  • stručna usavršavanja djelatnika i članova tijela AZVO-a u RH i inozemstvu u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
  • provedba istraživanja i analiza u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
  • provedba edukacija za visoka učilišta

Predviđeno trajanje projekta je od studenog 2023. godine do rujna 2029. godine. Više informacija o projektu Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju bit će dostupno na službenoj stranici projekta.