Reakreditacija javnih znanstvenih instituta 2018.

DOKUMENTI I OSTALE INFORMACIJE VEZANE UZ REAKREDITACIJU JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA 2018.

 

← Povratak

 Naziv instituta

 IzvješćeOčitovanje Akreditacijska preporuka 2014  Izvještaj o provedbi unapređenja 2018 Stručno mišljenje Agencije o provedbi unapređenja
Institut Ruđer Bošković, Zagreb     
Institut za fiziku, Zagreb     
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split     
Hrvatski geološki institut     
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb     
Hrvatski veterinarski institut, Zagreb     
Institut za antropologiju, Zagreb     
Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko     
Poljoprivredni institut Osijek     
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč     
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split     
Ekonomski institut, Zagreb     
Institut za međunarodne odnose, Zagreb     
Institut za migracije i narodnosti, Zagreb     
Institut za društvena istraživanja , Zagreb     
Institut za turizam, Zagreb     
Institut za javne financije, Zagreb     
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb     
Hrvatski institut za povijest, Zagreb     
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb     
Staroslavenski institut , Zagreb     
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb     
Institut za filozofiju, Zagreb     
Institut za arheologiju, Zagreb     
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb