Skip to content

Aakreditacijska preporuka je neovisno stručno mišljenje Agencije koje se donosi na temelju provedenog postupka vrednovanja.

Akreditacijskom preporukom Agencija preporuča ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje:

  • izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti predmetima vrednovanja, ako je akreditacijska preporuka pozitivna,
  • uskratu dopusnice za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti predmetima vrednovanja ako je akreditacijska preporuka negativna, ili
  • izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka do tri godine, koje u slučaju visokog učilišta može obuhvatiti zabranu upisa studenata u razdoblju određenom pismom očekivanja.

U slučaju prestanka rada javnoga visokog učilišta zbog uskrate dopusnice, Ministarstvo će na prijedlog Agencije donijeti mjere kojima će se osigurati nastavak i dovršenje studija studentima toga visokog učilišta.  To se može primijeniti i na privatna visoka učilišta u kojem slučaju provedba mjera ide na teret osnivača.

Akreditacijske preporuke koje su objavljene na mrežnoj stranici Agencije, a sadrže preporuku za uskratu upisa studenta, odnositi će se na uskratu upisa od akademske godine 2012/13., po izdavanju konačnog dokumenta od strane ministra, ukoliko učilište ranije ne dostavi dokaze da ispunjava potrebne uvjete.

Visoko učilište ima pravo izjaviti prigovor u slučaju negativne preporuke, u roku od 15 dana od dana dostave preporuke, u koji se ne računa razdoblje od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 24. prosinca do 6. siječnja.

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Preporuka
Izvješće

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Preporuka
Izvješće

Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru

Preporuka
Izvješće

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za organizaciju i informatiku Varaždin

Preporuka
Izvješće