Skip to content

Istraživanje i razvoj područja visokog obrazovanja jedno je od područja rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja uz svoju primarnu ulogu osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, proučava, analizira i vrednuje koncepte kvalitete  te metodologije njezina istraživanja i mjerenja.

Istraživanje
Služeći se adekvatnim istraživačkim metodama i u skladu s a dobrom praksom, AZVO nastoji neprestano istraživati  i razvijati nove metodologije vrednovanja različitih koncepata kvalitete ovisno o svrsi i cilju vrednovanja.

Razvoj
AZVO razvija nove metode vrednovanja kvalitete u skladu s različitim konceptima. U posebnom fokusu razvoja su metodologije akademskog rangiranja te metodologije  vrednovanja visokog obrazovanja i znanosti koje se provode izvan domaćeg zakonskog okvira, a karakteristične su u inozemnim sustavima (klasifikacija, institucionalni i benchmarking po područjima znanosti, programska akreditacija, i sl. )

Ekspertiza
Isto tako, rad ovog odjela obuhvaća izradu analiza, izvješća i preporuka dobivenih znanstvenim metodama u skladu s dostignućima u području istraživanja visokog obrazovanja i znanosti. Odjel za istraživanje i razvoj je sudjelovao u izradi sljedećih studija:
https://www.azvo.hr/index.php/hr/uloga-reakreditacije-u-hrvatskom-sustavu-visokog-obrazovanja 
https://www.azvo.hr/index.php/hr/kvaliteta-je-neodvojiva-od-niskog-omjera-nastavnikstudent 
https://www.azvo.hr/https://www.azvo.hr/wp-content/uploads/2010/11/Izvjesce_doktorski_studiji_AS_final.pdf 
https://www.azvo.hr/https://www.azvo.hr/wp-content/uploads/2012/07/Sinteza_2011_2012.pdf 
https://www.azvo.hr/https://www.azvo.hr/wp-content/uploads/2012/07/Sinteza_2010_2011.pdf