Skip to content

{seog:disable}

Advancing quality in European higher education celebrating 20 years of ENQA

Akademska rangiranja

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području tehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije

Analiza petogodišnjeg  ciklusa reakreditacije 2010-2015

Analysis of the five-year cycle of re-accreditation of HEIs 2010-2015

Considerations for quality assurance of e-learning provision

EUROGRADUATE Pilot-istraživanje – Ključni nalazi – prijevod na hrvatski jezik

EUROGRADUATE – Nacionalni izvještaj za Hrvats

Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Izvještaj ENQA-ine radne skupine za osiguravanje kvalitete i e-učenje

Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja: Privlačenje stranih studenata

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – analiza metodologija vrednovanja

Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje studenata i zaposlenika na visokim učilištima

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

Postati student u RH

Pregled aktivnosti AZVO 2009-2014

Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u kontekstu EU

Rezultati istraživanja “Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID19 i socijalne izolacije”

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada

Rezultati istraživanja “Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?”

Rezultati istraživanja “Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi”

Smjernice i postupci za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (FFRI) – odabrani procesi i alati

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Studirati u Hrvatskoj

Što nakon diplome?

Što nakon srednje?

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija

Self-evaluation reports:

Self-evaluation ASHE 2021 (HR / ENG)

Self-evalutaion ASHE 2016 (HR / ENG)

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2017. godine: hrvatski jezik – engleski jezik

Samoanaliza AZVO 2011

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2011. godine (na engleskom jeziku)

Strategies:

Strategija AZVO 2021-2025

Strategija AZVO 2016-2020

Strategija AZVO 2010-2014

Annual reports:

Annual Report 2022 (HRV / ENG)

Annual Report 2021 (HRV / ENG

Annual Report 2020 (HRV / ENG

Annual report 2019 (HRV / ENG)

Annual report 2018 (HRV / ENG)

Annual report 2017 (HRV / ENG)

Annual report 2016 (HRV / ENG)

Annual report 2015 (HRV / ENG)

Annual report 2014 (HRV / ENG)

Annual report 2013 (HRV / ENG)

Annual report 2012 (HRV / ENG)

Annual report 2011 (HRV / ENG)

Annual report 2010 (HRV / ENG)

Annual report 2009 (HRV / ENG)

Annual report 2008 (HRV / ENG)

Annual report 2007 (HRV / ENG)

Leaflets:

Newsletter July 2022 HRV

Newsletter December 2021 HRV

Newsletter July 2021 HRV

Newsletter January 2021 HRV / ENG

Newsletter July 2020 HRV

Newsletter January 2019 HRV / ENG

Newsletter July 2018 HRV / ENG

Newsletter January 2018 HRV / ENG

Newsletter July 2017

Newsletter 2016

Newsletter 2016

Newsletter 2015

Newsletter 2014

Newsletter 2014

External Quality Assurance – letak za strane recenzente AZVO-a

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Bolonjski proces

Ishodi učenja

Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Videos:

Zašto studirati u Hrvatskoj?

Why study in Croatia?

#tibiraš

FAKSiranje – promotivni video spot o visokom obrazovanju

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja 1

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja 1

Scientific and professional papers:
 • Bezjak S. (2016). Stanje SVUG-a u Hrvatskoj – iskustva Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Konferencija OBRAD: Obrazovanje i rad, Zagreb, Hrvatska
  Preuzm
 • Dragojević Đ., Matešić M. (2014) Vanjsko osiguravanje kvalitete ishoda učenja u visokom obrazovanju – europska i hrvatska iskustva. Zbornik radova međunarodne stručne konferencije u sklopu projekta ME4CataLOgue, Slavonski Brod, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S. (2012). Agencije između europskih standarda i hrvatskih okolnosti. Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu: Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S. (2013). Quality assurance in times of crisis – example of Croatian Agency for Science and Higher Education. VI International GUIDE Conference, Athens, Greece
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Blagdan E. (2015) Vrednovanje studijskih programa u svjetlu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Znanstveni skup Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Dodiković-Jurković V., Bezjak S. (2011). Implementing the Bologna Process in the Republic of Croatia – the role of the Agency for Science and Higher Education. The Sixth Annual Conference of Experts in Higher Education: Implementation of the ESGs for QA Systems, Moscow, Russia
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Dodiković-Jurković V. (2016). Vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja – osvrt na provedene aktivnosti i planovi za daljnji razvoj. 5. Dan kvalitete Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi
 • Havranek J., Bezjak S., Plužarić Ž. (2017). Međunarodna akreditacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje i njezino značenje za sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Hrvatska i komparativna javna uprava (poseban prilog uz broj 2),  17(2), str. 35-43
  Preuzmi
 • Havranek J., Krznar I., Bezjak S. (2012). Akademska pokretljivost pet godina nakon uvođenja Bolonje. Rijeka International Student Congress, Rijeka, Hrvatska
  Preuzmi
 • Jokić, M., Petrušić, I. (2016) Neki od uzroka slabe zastupljenosti hrvatskih sveučilišta na svjetskim rang-ljestvicama sveučilišta, Medijska istraživanja,  22 (1), str. 5-40.
  Preuzmi
 • Petrušić I. (2017) Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatska
  Preuzmi