Skoči do sadržaja
Ugledni američki profesor s Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji, dr. sc. J. Douglas Toma, održao je u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje dva predavanja.
Prvo predavanje održano je dana 12. srpnja 2007. godine na temu Tendencije i glavni predmeti rasprave u sustavu visokog obrazovanja SAD-a: Implikacije za osiguranje kvalitete i akreditaciju u Hrvatskoj i Europi, dok je drugo predavanje održano dana 19. srpnja 2007. godine na temu  Sustav visokog obrazovanja

u SAD-u.

Više u dokumentima:

AZVO_Douglas Toma_12.srpnja 2007.

AZVO_Douglas Toma_19.srpnja 2007.

Datum objave: 26. srpnja  2007.