Skoči do sadržaja

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022), Akreditaciji savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje imenuje Povjerenstvo za naknadno praćenje za provođenje postupka naknadnog praćenja.

Naknadno praćenje doktorskih programa

U slučaju da je visokom učilištu u postupku reakreditacije izdana potvrda za obavljanje dijela djelatnosti naknadno praćenje obuhvaća sljedeće:

  • reakreditirano visoko učilište u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja potvrde donosi akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete i dostavlja ga Agenciji
  • reakreditirano visoko učilište jednom godišnje izvještava Agenciju o realizaciji akcijskog plana.

U slučaju da je visokom učilištu u postupku reakreditacije izdano pismo očekivanja Agencija u postupku naknadnog praćenja donosi preporuku o:

  • izdavanju potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti
  • uskrati dopusnice za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti. 

Izvješću o otklanjanju nedostataka utvrđenih u postupku reakreditacije visoko učilište prati preporuke stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije, opisuje promjene koje je provelo na temelju preporuka povjerenstva te prilaže dokaze kojima potkrepljuje svoje tvrdnje (primjerice, odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa, odluku iz koje je vidljivo kako mentor ne može biti u povjerenstvu za obranu i ocjenu teme i doktorskog rada, odluku o imenovanju povjerenstva za praćenje rada mentora, pravilnike i odluke iz kojih su vidljive promjene na doktorskom studijskom programu, popis radova/projekata itd.).

Naknadno praćenje u postupku reakreditacije visokih učilišta (II. ciklus)

Visoko učilište kojemu je u postupku reakreditacije izdana potvrda treba donijeti petogodišnji akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete sukladno preporukama stručnog povjerenstva i dostaviti ga Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) te nakon dvije godine izvijestiti AZVO o njegovoj realizaciji.

Visoko učilište kojemu je u postupku reakreditacije izdano pismo očekivanja treba donijeti akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete sukladno preporukama stručnog povjerenstva i svake godine izvještavati AZVO o realizaciji akcijskog plana te prije isteka pisma očekivanja podnijeti i izvješće o otklanjanju nedostataka.