Skoči do sadržaja

Komunikacija sa sredstvima javnog informiranja i redovito izvještavanje o aktivnostima Agencije za znanost i visoko obrazovanje utemeljeni su na principima otvorenosti i odgovornosti prema javnosti te predstavljaju važan dio redovitih aktivnosti Agencije.

Kontakt za medije: javnost@azvo.hr

Imate li pitanja?

Kontaktirajte nas

Saznajte više putem newslettera