Skoči do sadržaja

Ukoliko imate dodatnih pitanja na koja niste pronašli odgovore u okviru naših mrežnih stranica, obratite se na neki od sljedećih kontakata.

Opći kontakti

Centrala Agencije za znanost i visoko obrazovanje

tel: 01/ 6274 – 800

Ured ravnatelja

tel: 01/ 6274-895
e-pošta: ured@azvo.hr

Odnosi s javnošću

tel: 01/ 6274 – 830

e-pošta: javnost@azvo.hr

Središnji prijavni ured – prijava kandidata za upis u srednje škole, na prijediplomske i diplomske studijske programe

tel: 01/ 6274 – 844

e-pošta: spu@azvo.hr
Uredovno vrijeme za telefonske pozive: ponedjeljak – petak, od 8:00 do 16:00 sati

Nacionalni ENIC/NARIC ured – vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

tel: 01/ 6274 – 888

e-pošta: enic@azvo.hr
Uredovno vrijeme za telefonske pozive: utorak – petak, 09:00 – 12:00 sati

Vrednovanja visokih učilišta

tel: 01/ 6274 – 811
e-pošta: akreditacija-visoko@azvo.hr

Vrednovanja znanstvenih instituta

tel: 01/ 6274-838
e-pošta: akreditacija-znanost@azvo.hr

Matična povjerenstva

tel: 01/ 6274 – 887
e-pošta: maticna-povjerenstva@azvo.hr

Matični odbori

tel: 01/ 6274 – 840
e-pošta: maticni@azvo.hr