Skoči do sadržaja

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, počele su se provoditi odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija se regulira pitanje priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj u svrhu poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Prema navedenom Zakonu, sve osobe koje žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (Popis reguliranih profesija u RH), a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge (komore) ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Temeljem ovog Zakona, Nacionalni ENIC/NARIC ured ima ulogu Centra za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija usklađen je s Direktivom 2005/36/EZ i Direktivom 2013/55/EU koje jamče osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. Cilj je direktiva poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava te istovremeno održanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave.