Skoči do sadržajaAgencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupke akreditacije združenih studija domaćih i inozemnih visokih učilišta.

Akreditacija združenih studija domaćih i inozemnih visokih učilišta provodi se izravno primjenjujući postupak i standarde koje propisuje Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija.

Visoka učilišta koja sudjeluju u izvođenju združenog studija zajedno odabiru agenciju koja će provesti postupak akreditacije združenog studija, a koja mora biti upisana u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR).

Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je Pravilnik o provedbi postupka akreditacije združenog studija domaćeg/ih i inozemnog/ih visokih učilišta i Standarde kvalitete u postupku akreditacije združenog studija domaćeg/ih i inozemnog/ih visokih učilišta (navedeni dokumenti su objavljeni na mrežnim stranicama Agencije 17. travnja 2023. godine).

Imate li još pitanja?

cross-border-accreditation@azvo.hr

Kontaktirajte nas