Skoči do sadržaja
Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na ENQA seminaru o vanjskom vrednovanju agencija za osiguravanje kvalitete koji se održao u Parizu 10. i 11. srpnja 2008.g.

Seminar je okupio 54 sudionika iz brojnih, uglavnom, europskih agencija za osiguravanje kvalitete s namjerom da se predstave prva iskustva s vanjske evaluacije agencija za osiguravanje kvalitete.
Kako bi postale punopravne članice ENQA-e i mogle pristupiti Europskom Registru agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR), agencije za osiguravanje kvalitete trebaju uspješno proći vanjsku evaluaciju i na taj način dokazati da posluju u skladu s Europskim standardima i smjernicama (ESG).    

Evaluacija može biti na nacionalnom nivou ili ju može koordinirati ENQA. U pravilu agencije bi trebale proći evaluaciju na nacionalnom nivou, a evaluacija koju koordinira ENQA organizira se samo ako nije moguće organizirati evaluaciju na nacionalnom nivou.

Na seminaru se predstavljena prva iskustva agencija koje su prošle vanjsku evaluaciju kao i izazovi koji se javljaju kod različitih pristupa vanjskoj evaluaciji. 

Prezentacije sa seminara moguće je pronaći na Interent stranici:

http://www.enqa.eu/eventitem.lasso?id=207&cont=pasteventDetail

Datum objave: 22. srpnja 2008. godine