Skoči do sadržaja

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) organizira tradicionalni 6. Sajam stipendija u srijedu, 20. listopada 2010. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Sajam stipendija je središnji nacionalni događaj u području visokog obrazovanja na kojemu će više od 30 uglednih hrvatskih i inozemnih institucija predstaviti preko 70 programa financijskih potpora te više od 4.000 pojedinačnih stipendija dostupnih hrvatskim građanima za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Sajmu će također po prvi puta biti predstavljeni planovi, izmjene i dopune zakonske regulative i administrativnih procedura kojima će se povećati međunarodna mobilnost hrvatskih studenata i profesora, s naglaskom na ukidanje oporezivanja stipendija kao jednoj od mjera za otklanjanje prepreka u mobilnosti. Cjeloviti program Sajma i popis izlagača dostupni su na www.stipendije.info .

Jedna od važnih prepreka u mobilnosti studenata i profesora je oporezivanja stipendija za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. U Hrvatskoj se do srpnja 2010. svaka stipendija, u dijelu u kojemu prelazi neoporezive limite, tretirala uglavnom kao drugi dohodak pa je udio poreza na dohodak, prireza i posebnog poreza u neto stipendiji iznosio između 31% i 44%. U Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010., uvrštene su izmjene i dopune koje je IRO uputio Vladi RH i prema kojima su stipendije oslobođene od plaćanja poreza na dohodak za redovno studiranje.

Budući da će tek novi Pravilnik o porezu na dohodak, koji Vlada mora donijeti do 01.10.2010., podrobnije propisati provedbu ovog Zakona i načina na koji će stipendije postati neoporezive, IRO upozorava na važnost kvalitetne izrade Pravilnika. Usprkos važnim pozitivnim promjenama i dopunama Zakona, iz navedenih izmjena nije jasno hoće li Pravilnik ograničiti neoporezivi iznos stipendija. IRO predlaže da se umjesto dosadašnjeg ograničavanja neoporezivog iznosa stipendija (1.600,00 kn), novim Pravilnikom podrobnije odrede troškovi koje stipendija pokriva i način njihovog dokumentiranja u svrhu učinkovite kontrole namjenskog trošenja neoporezivih stipendija. Budući da su visoka učilišta autonomna u određivanju iznosa školarina te zbog rastućih životnih troškova studenata, IRO smatra važnim omogućiti isplatu stipendija u visini stvarnih troškova studiranja (školarine, životni i administrativni troškovi) bez poreznog opterećenja.

Također iz Zakona nije jasno hoće li od poreza biti oslobođene stipendije za redovno studiranje i u Hrvatskoj i u inozemstvu. „Budući da je Hrvatska potpisnica Bolonjskog procesa, čiji je jedan od glavnih ciljeva poticanje mobilnosti studenata i nastavnika, smatramo da je iznimno važno da stipendije za studij u Hrvatskoj, kao i one za studij u inozemstvu ne budu opterećene porezima.“- naglašava Ninoslav Šćukanec, izvršni direktor IRO-a.

O oporezivanju stipendija kao i o drugim preprekama u međunarodnoj mobilnosti studenata i profesora bit će riječi na okruglom stolu Novosti u visokom obrazovanju: mjere za poticanje međunarodne mobilnosti, koji će se održati u sklopu Sajma stipendija 2010. Više detalja o Sajmu, okruglom stolu i izlagačima dostupno je na službenim internetskim stranicama Sajma www.stipendije.info.
Pokrovitelji, donatori i sudionici Sajma su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Rektorski zbor visokih učilišta RH, Agencija za mobilnost i programe EU, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb. Strateški partner ovogodišnjeg Sajma je časopis Banka, a akademski partner je Veleučilište VERN.