Skoči do sadržaja

Predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji “Higher Education to 2030: What Futures to Quality Access in the Era of Globalisation?” koja je održana u Parizu 8. i 9. prosinca 2008., u organizaciji OECD-a i francuskog ministarstva znanosti i visokog obrazovanja.

Cilj konferencije bio je raspraviti buduća kretanja u razvoju visokog obrazovanja te su komentirana četiri moguća scenarija – od pojačane privatizacije visokog obrazovanja i sve globalnije uloge sveučilišta do zatvaranja u nacionalne okvire i okretanja regionalnim prioritetima.

Na konferenciji je predstavljena knjiga “Higher Education to 2030 (Vol. 1) Demography” koja analizira demografske trendove u zemljama OECD-a, čija populacija u većini država stari. Uzevši u obzir i sve veću ulogu cjeloživotnog obrazovanja, izgledno je da će se dobna skupina 18-25, dosad dominantna u strukturi studenata visokih učilišta, pomicati prema starijoj dobi. Ovo je prvi svezak u ediciji “Higher Education to 2030” – preostala tri bavit će se novim tehnologijama, globalizacijom te mogućim scenarijama za budućnost visokog obrazovanja.

Na konferenciji je još bilo govora o rankingu, vrednovanju ishoda učenja, razvoju sustava za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te omasovljenju visokog obrazovanja.

Izvješće sa konferencije