Skoči do sadržaja

U Narodnim novinama broj 24/2010 objavljen je dana 22.02.2010. godine Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta.

Pravilnikom se pobliže uređuju sadržaj dopusnice, uvjeti za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjeti za izvođenje studijskog programa te uvjeti za reakreditaciju visokih učilišta.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta (NN broj 09/05 i 58/08) i Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa (NN broj 09/05).

Pravilnik možete pročitati ovdje.

Datum objave: 25. veljače 2010. godine