Skoči do sadržaja

U izdanju Vlade RH i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te uz financijsku potporu Europske komisije i Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavljena je publikacija Hrvatski kvalifikacijski okvir – Uvod u kvalifikacije.

Publikacijom se široj javnosti predstavlja nacionalni projekt izrade Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, pruža teorijska osnova za prvu fazu njegove izrade te na jednom mjestu pojašnjavaju temeljni pojmovi, potrebni postupci te planovi i predstojeće aktivnosti. Cilj je Hrvatskog kvalifikacijskog okvira stvoriti preglednu i realnu sliku sustava kvalifikacija koje postoje u našem društvu, neovisno o načinu na koje su te kvalifikacije stečene te se pritom uklopiti u koncept Europskog kvalifikacijskog okvira. Ovo predstavlja značajan korak ka učinkovitijem povezivanju potreba tržišta rada s ponudom vrsta i načina obrazovanja te vrednovanjem njezinih ishoda, poticanju cjeloživotnog učenja i kvalitetnoj zapošljivosti građana, kao i njihovoj konkurentnosti na europskom tržištu rada.

Više o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru moguće je naći na stranicama Vlade RH.

Datum objave:  02. studenoga 2009. godine