Skoči do sadržaja

Prema odluci Upravnog vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja donesenoj 16. veljače 2010. godine, svi pristupnici koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju izvan Republike Hrvatske, a državljani su Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja polaganja ispita državne mature u 2010. godini.

Cjelokupan tekst Odluke i njezino obrazloženje možete pročitati na mrežnoj stranici Centra www.ncvvo.hr.

Na istome su mjestu objavljene i upute za plaćanje ispita državne mature za pristupnike koji su strani državljani.

Datum objave: 24. veljače 2010. godine