Skoči do sadržaja

Dana 11. i 12. veljače 2010. godine u Mostaru je održan 2. sastanak MERIC  ( Mediterranean Recognition Information Centres) mreže te sastanak Međuvladinog odbora za primjenu međunarodne Konvencije o priznavanju kvalifikacija među mediteranskim zemljama ( UN Treaty Series No. 16889 ).

Na sastancima je sudjelovalo 25 sudionika iz 10 zemalja, uključujući i Republiku Hrvatsku koju je predstavljao Nacionalni ENIC/NARIC ured. Prisutni su predstavili rad svojih ureda te je izrađen dokument koji sadrži stajališta Međuvladinog odbora za primjenu međunarodne Konvencije o priznavanju kvalifikacija među mediteranskim zemljama (Statement of MERIC Network) i s kojom su naknadno upoznata nadležna ministarstva svih zemalja sudionica sastanka, kako bi se potakla bolja suradnja među zemljama potpisnicama ove konvencije.

Datum objave: 19. veljače 2010. godine