Skoči do sadržaja

Bologna seminar_Porto_june 2008.jpgU organizaciji Portuguese Directorate – General for Higher Education, University of Porto, European Association of institutions of Higher Education (EURASHE) and European Students Union (ESU) u Portu, Portugal, je u lipnju 2008. godine održan Bologna seminar pod nazivom „Development of o Common Understanding of Learnings Outcomes and ECTS“ na kojem su sudjelovale i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj seminara bio je okupiti predstavnike obrazovanih, državnih i javnih institucija, tijela nadležnih za izradu nacionalnih kvalifikacijskih okvira, odnosno priznavanja kvalifikacija, europskih i svjetskih agencija zaduženih za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju te studenata, kako bi se izradile preporuke, u okviru London Communique-a, za: 1.) ujednačeno razumijevanje pojma izlazne kompetencije (Learning Outcomes), 2.) korištenje izlaznih kompetencija (Learning Outcomes) i ECTS bodova u novim metodama učenja u kojima se student stavlja u središte učenja i podučavanja, 3.) poboljšano razumijevanje smisla pojma izlazne kompetencije (Learning Outcomes) u osiguravanju kvalitete, priznavanju kvalifikacija i u kvalitetnoj zapošljivosti.
Detaljne informacije o Bologna seminaru „Development of o Common Understanding of Learnings Outcomes and ECTS“  dostupne su na:
http://portobologna.up.pt

Datum objave: 27. lipnja 2008 godine