Skoči do sadržaja

Dana 3. i 4. ožujka 2008. godine održan je, u sklopu CARDS 2003 projekta „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete te razvoj pratećeg informacijskog sustava“, za djelatnike Agencije, seminar o upravljanu projektima.

Seminar je proveden u obliku radionice, a područja  koja je obuhvatio bila su: organizacija (posla, aktivnosti, ljudi…) te razvoj organizacijskih vještina i to specifično u području upravljanja projektima.
Kroz oba dana seminara sudionici su podijeljeni u grupe te su sudjelovali u nizu radionica koje su im dale priliku za izradu cjelovitih planova projekata po fazama.
Cilj seminara je bio omogućiti sudionicima stjecanje temeljnih zananja o projektnom radu, usklađeno razumijevajnu terminologije kao i tehnika te metoda koje se pritom koriste.

Datum objave: 5. ožujka 2008. godine