Skoči do sadržaja

U razdoblju između 27. i 29. rujna 2008. godine u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu održan je treći konzorcijski sastanak Tempus projekta Capacity Building for Research in Croatia. Osim članova konzorcija iz Hrvatske i Europske unije, sastanku je također prisustvovala koordinatorica Nacionalnog Tempus ureda, Gordana Cukar.

Glavni cilj ovog projekta je uspostaviti urede za znanost (research offices) na svim hrvatskim sveučilistima, u MZOŠ-u i Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj kako bi im se omogucilo punopravno sudjelovanje u europskim programima, razvoj i primjena znanstveno-istraživackih strategija te obučavanje akademskog i administrativnog osoblja u novouspostavljenim uredima za znanost.

Detaljan program razvoja vještina za akademsko i administrativno osoblje trebao bi im pomoći u pružanju usluga na visokoj razini. Kroz projekt bi trebao biti primijenjen dalekosežan diseminacijski program uz pomoć izdavanja informativnih materijala i brošura i razvoja projektne internetske stranice, organiziranja informacijskih sastanaka na svim sveučilistima u Hrvatskoj, uspostave mreže akademskog osoblja na svakom fakultetu i odjelu te omogućavanja razmjene informacija i dobre prakse.

Popis prezentacija (na engleskom jeziku):

Progress Report for the University of Split;
Progress Report for the University of Rijeka;
Progress Report for the University of Zagreb;
Progress Report for the University of Osijek;
Progress Report for the University of Dubrovnik;
Progress Report for the University of Zadar;
University of Graz Research Management;
University of Granada;
Site Visit in Granada – Agenda;
University of Jena;
University of Groningen Research Offices;
Monitoring Visits in Croatia 2008;
Enhancing Absorption Capacity of EU Programs in Croatia;