Skoči do sadržaja
U razdoblju između 15. i 17. ožujka 2010. godine u Bruxellesu je održan zajednički sastanak koordinatora Tempus projekata te koordinatora nacionalnih Tempus ureda, na kojem je prisustvovala i predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj ovog sastanka bio je uspostaviti kontakte te razmijeniti informacije o upravljanju Tempus projektima, samom programu Tempus te promjenama i trendovima u visokom obrazovanju u Europi općenito.

Kao temeljne ideje i zaključke možemo izdvojiti:

• Za projekte odobrene u trećem pozivnom natječaju programa Tempus IV, a čija bespovratna pomoć iznosi više od 750.000 eura, uvodi se vanjski financijski audit, u razbolju unutar pet godina nakon završetka projekta;

• Rezultati upravo okončanog trećeg pozivnog natječaja unutar programa Tempus IV trebali bi biti objavljeni u rujnu 2010. godine;

• Početkom zime 2010. godine održat će se konferencija na ministarskoj razini povod proslave 20. obljetnice programa Tempus, a povodom te prigode bit će izdana i posebna brošura;

• Studija o upravljanju sveučilištima u zemljama partnerima u programu Tempus, čija se objava uskoro očekuje, pokazala je kako se najveći izazovi u upravljanju sveučilištima sastoje u pronalaženju ravnoteže između anatonije i odgovornosti te konzervativne akdemske kulture i potrebe za novim pristupom. Ključni problemi javljaju se u različitim perspektivama koje imaju sveučilišta i ministarstva te različite sastavnice sveučilišta. Mada je primjećen porast autonomije, smatra se kako su akreditacijski postupci još uvijek spori i konzervativni. U upravljačkim tijelima nedostaje vanjskih dionika, uloga studenata je ograničena, zaposlenici nisu dovoljno motivirani, a postoji i potreba za kvalitetnijim upravljanjem financijama. Iz svega gore navedenog može se zaključiti kako je nužna edukacija svih razina o upravljanju sveučilištima.

• Također se uskoro  očekuje objava studije o trenutnom stanju vezanom uz Bolonjski proces u zemljama partnerima u programu Tempus. Studija navodi kako su zemlje zapadnog Balkana najdalje odmakle u primjeni Bolonjskog procesa, a Hrvatska se navodi kao jedna od osam zemalja partnerica u programu Tempus (izvan EU) koja ima neovisnu agenciju za osiguravanja kvalitete;

• Studija o rezultatima koje je polučio program Tempus III na zemlje korisnice, a koja će također uskoro biti objavljena, pokazuje kako je program polučio vrlo korisne rezultate, no kako još uvijek treba više pažnje posvetiti projektima koji se dotiču ravnopravnog pristupa studiranju i reforme upravljanja, podržati združene studije (joint studies) te ojačati stratešku orijentaciju i diseminaciju projektnih rezultata.

• Objavljena je javna platforma za diseminaciju i eksploataciju projektnih rezultata, EVE: http://www.ec.europa.eu/eve;

• Europska komisija pokrenula je, u prosincu 2008. godine, tzv. Istočno partnerstvo (Eastern Partnership – EaP) čiji je cilj snažnija integracija između EU i zemalja partnera. http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm;

Datum objave: 29. ožujka 2010. godine