Skoči do sadržaja

U prostorijama Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je u ponedjeljak 04. listopada 2010. godine prva sjednica Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada, temeljem Plana provedbenih aktivnosti gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.

Članove Međuresornog radnog tijela imenovala je na period od dvije godine ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek, a čine ga predstavnici Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Sveučilišta u Splitu i Rijeci, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za javne financije, Poljoprivrednog instituta iz Osijeka, Ekonomskog instituta iz Zagreba,  Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Za predsjednika Međuresornog radnog tijela za praćenje tržišta rada na današnjoj je prvoj sjednici izabran prof. dr. sc. Željko Mrnjavac s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada osnovano je s ciljem  predlaganja smjernica i preporuka u pogledu usklađivanja obrazovnih i studijskih programa s kriterijima i indikatorima zapošljivosti pojedinih struka.

Njegove su opće zadaće definiranje sustava praćenja i predviđanja obrazovnih potreba na tržištu rada, praćenje i poticanje razvoja sustava savjetovanja o karijerama na svim razinama obrazovanja te poticanje suradnje sustava obrazovanja i tržišta rada. Također, Međuresorno će radno tijelo pratiti i savjetovati djelatnosti i aktivnosti javne vlasti i obrazovnih institucija u područjima obrazovanja i tržišta rada, poticati izradu i predlaganje okvira za provedbene akte u navedenim područjima te donositi opće smjernice i preporuke za rad svih dionika u navedenom područjima.