Skoči do sadržaja

Dana  27. ožujka 2008. godine u prostorima Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je radionica o pisanju projekata Tempus.

Cilj radionice bio je upoznati predstavnike visokih učilišta, potencijalnih predlagatelja projekata Tempus, s linijom financiranja Tempus IV, njezinim programima i karakteristikama, načinom prijave i financiranjem. Naglasak radionice bio je na pisanju prijave projekata Tempus IV, a organiziran je i rad na temelju konkretnih ideja sudionika (case study).

Materijali s radionice:

TEMPUS IV
Financijski plan projekta
Diseminacija

Datum objave: 07.travnja 2008. godine