Skoči do sadržaja

U Dubrovniku je od 25. do 27. listopada 2007. godine održana završna konferencija TEMPUS SCM projekta Osiguranje kvalitete u sveučilišnoj nastavi u kojem je Agencija za znanost i visoko obrazovanje sudjelovala kao član konzorcija.

Projekt je trajao od 15. listopada 2006. do 14. listopada 2007. godine, a koordinirao ga je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Projekt je nastao iz inicijative za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj s ciljem preobrazbe sveučilišta kako bi bolje služila potrebama studenata kao i društvu u cjelini.
Projekt se vodio nacionalnim prioritetima koji su nužni da bi se maksimizirao utjecaj principa Bolonjske deklaracije na potrebe za reformom visokog obrazovanja iz čega su proizašle potrebe za akademskom kvalitetom, jasnim okvirom osiguranja kvalitete te kontinuiranim stručnim usavršavanjem nastavnika.
Četiri hrvatska sveučilišta koja su sudjelovala u provedbi projekta (Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište u Zadru) rade na uspostavljanju svojih sustava za osiguranje kvalitetom te se tijekom projekta željelo raditi na unapređenju tih sustava, zbog čega su se uprave ovih sveučilišta založile za razmatranje i prihvaćanje preporuka donesenih za vrijeme trajanja projekta.
Ovaj je projekt  okupio i znanstvenike sveučilišta iz Europske unije (Sveučilište iz Ljubljane i East Anglia University), koji su u suradnji s  partnerima iz Republike Hrvatske ponudili kroz tri izrađena dokumenta unapređenje kvalitete nastave.
Dokumenti su sljedeći:
– Kodeks dobre prakse u nastavi i provjera znanja
– Nacionalna strategija vrednovanja učinkovitosti nastave 2007-2011
– Program akcijskog istraživanja za poboljšanje kvalitete nastave.

Više o projektu možete naći na TEMPUS web stranici Sveučilišta u Rijeci. :
http://www.pfri.hr/tempus-qa/ .

Datum objave: 30. listopada 2007.