Skoči do sadržaja

Dana 3. i 4. travnja 2008. godine u Lisabonu je održana je međunarodna konferencija “Tertiary Education for the Knowledge Society” u organizaciji OECD (Organization for economic co-copertaion and dvelopment).

Na konferencija koja je organizirana pod pokroviteljstvom portugalskog Ministarstva znanosti, tehnologije i visokog obrazovanja, objavljeno je završno izvješće tematskog pregleda visokog obrazovanja koje je proveo OECD. Riječ je o trogodišnjoj studiji visokog obrazovanja u 24 zemlje. Izvješće pruža brojne mogućnosti koje političari mogu razmatrati u svom nacionalnom kontekstu.

Neke od preporuka: vanjska usmjerenost učilišta, uz veću autonomiju i raznolikost; državno financiranje uz odgovarajuću podjelu troškova; i nacionalne strategije kao odgovor na sve veću internacionalizaciju visokog obrazovanja. Pregled izvješća, “Visoko obrazovanje za društvo znanja”, izlaže glavne trendove, izazove i smjerove politike visokog obrazovanja.

Sažetak izvješća:  Tertiary Education for the Knowledge Society (pdf)

Cjelokupno izvješće na adresi: www.oecd.org/edu/tertiary/review/synthesisreport

Datum objave: 08. travnja 2008. godine