Skoči do sadržaja
Fond »Jedinstvo uz pomoć znanja« upravo je otvorio natječaj za potpore »Istraživanje u gospodarstvu (3C)«. Potporom se sufinanciraju plaće vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka s doktoratom znanosti za rad na istraživačkim i razvojnim projektima u hrvatskim poduzećima. Prikladni kandidati dolaze iz dijaspore ili s hrvatskih javnih znanstvenih ustanova.

Potpora je namijenjena hrvatskim poduzećima koje žele u svoje istraživačke i razvojne projekte privući mlade doktore znanosti. Ukupna vrijednost godišnje potpore Fonda za plaću jednog kandidata iznosi 120.000 HRK. Prijava mora sadržavati jamstvo dodatnog financijskog sudjelovanja poduzeća u plaći kandidata u iznosu od još najmanje 120.000 HRK godišnje, te je najmanja mjesečna plaća za kandidata 20.000 kn bruto.

Financirati se mogu plaće i troškovi mladih znanstvenika i stručnjaka na poslijedoktorskoj razini koji žele sudjelovati u inovativnim istraživanjima u hrvatskom gospodarstvu. Prijaviti se mogu poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja udovoljavaju uvjetima navedenima u natječaju i daju jamstva za sufinanciranje. Rok za prijavu traje do 15. rujna 2008.

Cilj Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, kojega je pokrenulo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, jest poticanje suradnje s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. Fond financira znanstvene i tehnologijske projekte suradnje hrvatskih znanstvenika u inozemstvu sa znanstvenicima, institucijama i tvrtkama u domovini.

Podupiru se isključivo projekti koji stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu i društvu, odnosno koji doprinose priljevu znanja i investicija.

Povjerenstva Fonda, koja čine ugledni hrvatski stručnjaci i znanstvenici, odabiru najbolje projekte za financiranje uz pomoć nezavisnog i anonimnog međunarodnog vrednovanja. Ukupna sredstva Fonda iznose 37 milijuna kuna, od kojih je 75% osigurano iz zajma Svjetske banke. Više informacija o raspisanim ovim i drugim natječajima Fonda, kao i sažetke već pokrenutih projekata, može se pronaći na internetskim stranicama Fonda(http://www.ukf.hr/) i Ministarstva (http://www.mzos.hr/).

Fond ima otvorene i druge natječaje, namijenjene suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom, komercijalizaciji istraživanja, zaštiti intelektualnog vlasništva i povećavanju međunarodne pokretljivosti znanstvenika i stručnjaka, s ciljem iskorištavanja potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore za razvoj društva utemeljenog na znanju.

U Zagrebu, 13. lipnja 2008.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Uprava za znanost

dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj