Skoči do sadržaja

Tijekom provedbe CARDS projekta 2003 „Furtherance of the Agency for Science and Higher Education in its Quality Assurance Role and Development of a Supporting Information System” Agencija za znanost i visoko obrazovanje  u suradnji s CARDS konzultantima provela je pilot project neovisne vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na tri visoka učilišta i to:

1. Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.- Posjeta Povjerenstva za prosudbu sustava osiguravanja kvalitete učilišta provedena je 23. i 24. siječnja 2008. godine, a izvješće Povjerenstva za prosudbu dostavljeno je 8. veljače 2008 godine Građevinskom fakultetu i Sveučilištu u Osijeku.

2. Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina Sveučilišta u Zagrebu. Posjeta Povjerenstva za prosudbu sustava osiguravanja kvalitete provedena  je  12. i 13. veljače 2008. godine, a Izvješće Povjerenstva za prosudbu dostavljeno je 25. veljače 2008. Fakultetu i Sveučilištu u Zagrebu.

3. Tehnički fakultet  Sveučilišta u Rijeci. Posjeta Povjerenstva za prosudbu sustava osiguravanja kvalitete učilišta provedena  je 26. i 27. veljače 2008. godine, a Izvješće Povjerenstva za prosudbu dostavljeno je Fakultetu i Sveučilištu u Rijeci 25.ožujka 2008.

Sva tri učilišta dala su suglasnost da se Izvješća o vanjskoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete objave na našoj web stranici.

Izvješće o provedenoj neovisnoj vanjskoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu

Izvješće o provedenoj neovisnoj vanjskoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci

Izvješće o provedenoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Osijeku

Datum objave: 07.07.2008