Skoči do sadržaja
U Narodnim novinama broj 83/2010. (5.srpnja 2010.g.) objavljen je Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i  sadržaju dopusnice.

Pravilnikom se pobliže uređuju uvjeti za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjeti za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaj dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (NN broj 97/07 i 98/07-ispr.) i Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija (NN broj 104/08), osim u postupcima izdavanja dopusnica i vrednovanja znanstvenih organizacija koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik možete pročitati ovdje.