Skoči do sadržaja

Videokonferencija na temu ‘Novi sustav upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj’ održana je u petak, 29. svibnja 2009. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje i CARNet-a.

Kako će od sljedeće godine državna matura zamijeniti prijamne ispite na većini visokih učilišta, a s ciljem poštenog i jednakog tretmana svih kandidata te smanjivanja troškova, kao i bržeg i lakšeg procesa cijele prijave, predstavnicima visokih učilišta ovom je prigodom predstavljen novi sustav prijava na studijske programe, koji će svoju premijernu, doduše probnu ulogu odigrati već ove godine, točnije 2. srpnja,  kada će započeti probne prijave na visoka učilišta.
Videokonferenciju je otvorio Igor Drvodelić, predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje, pri kojoj je ustrojen Središnji prijavni ured u kojem će biti objedinjeni svi podaci o visokim učilištima, kao i uvjeti upisa na studijske programe. Kako je rečeno tijekom videokonferencije, Središnji prijavni ured središnje je mjesto prijava na sve studijske programe. Cjelokupni proces prijave odvijat će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) koji će služiti učenicima za prijavu do deset  studijskih programa istovremeno, čime će se određivati i ispiti državne mature koje  učenici moraju položiti. Sustavu se pristupa preko web-adrese www.postani-student.hr, koja   će biti aktivna od 1. lipnja 2009. godine za potrebe probnih upisa. 
O kriterijima rangiranja i odabira učenika pri upisu na visoka učilišta, na videokonferenciji je govorio i prof.dr.sc. Vedran Mornar,  dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, koji je naglasio da spomenuti kriteriji moraju biti jednostavni i univerzalni. Prema njegovim riječima, rang-liste za svaki pojedini studijski program stvaraju se na osnovi postignutih rezultata na državnoj maturi, uspjeha u srednjoj školi, eventualnih dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti, te posebnih dostignuća poput uspjeha na natjecanjima znanja i športskog statusa. Važno je, ipak, naglasiti da visoka učilišta samostalno određuju uvjete upisa i upisne kvote.

Osim predstavnika zagrebačkih visokih učilišta, praćenje videokonferencije bilo je organizirano i za predstavnike visokih učilišta u Varaždinu, Puli,  Rijeci, Zadru, Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Kninu, Požegi, Vukovaru i Slavonskom Brodu.

Snimka videokonferencije bit će objavljena na MoD portalu na linku http://mod.carnet.hr/.

Prezentacija:

Novi sustav upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, Igor Drvodelić
Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta , prof. fr. sc. Vedran Mornar

Datum objave: 29. svibnja 2009. godine