Skoči do sadržaja

Kupovina lažnih diploma i njihovo korištenje kod zapošljavanja i ostvarivanje određenih prava na temelju takvih diploma, značajan su problem u mnogim državama, od kojih su samo rijetke u svoje zakonodavstvo ugradile zaštitne mjere.

Najveći broj tvrtki koje se bave prodajom takvih diploma (tzv. Diploma mills) posluju na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država gdje je, nakon istrage koja je rezultirala otkrivanjem preko 400 državnih djelatnika koji posjeduju diplomu izdanu od neakreditiranih institucija, ponovno aktualiziran ovaj problem.

27. siječnja 2010. godine u Washington DC, SAD, na konferenciji održanoj u okviru godišnje konferencije Akreditacijskog vijeća za visoko obrazovanje Sjedinjenih Američkih Država (CHEA-Council for Higher Education Accreditation), američki kongresmen Tim Bishop objavio je prijedlog  zakona (Diploma and Accreditation Integrity Protection Act) kojim bi se definiralo značenje akreditiranih institucija, kao i značenje “diploma mill-a” te mjere koje se mogu poduzeti protiv ovakvih institucija.

Više od 300 sudionika iz 32 države sastalo se na konferenciji CHEA-e kako bi saslušalo ljude na vodećim pozicijama u vladi,  s američkih i međunarodnih visokoškolskih institucija, iz akreditacijskih organizacija i visokoškolskih udruženja koji su se osvrnuli na niz spornih pitanja, uključujući akreditaciju, osiguravanje kvalitete i odgovornosti; suzbijanje degree mills i accreditation mills; i praksu osiguravanja kvalitete u zemljama diljem svijeta. CHEA pozdravlja donošenje ovakve regulacije kao mjere zaštite integriteta kvalifikacija koje nude legitimne, priznate institucije s valjanom akreditacijo, od čega će koristi imati i studenti i poslodavci.

Osim što su diploma mills krivotvorene i bezvrijedne kvalifikacije koje izvlače teško zarađeni novac od  osoba te kojima se lažno predstavljaju stečene razine vještina i postignuća i time zavaravaju poslodavci, one također dovode u pitanje osobnu i nacionalnu sigurnost putem izdavanja lažnih akademskih kvalifikacija koje mogu biti iskorištene za stjecanje vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Više informacija o ovoj temi možete pročitati na sljedećim internetskim stranicama:

CHEA Applauds Introduction of Legislation to Combat Diploma Mills and Accreditation Mills
Diploma and Accreditation Integrity Protection Act
Fraud U: Toppling a Bogus-Diploma Empire
New Bill in Congress Would Make Diploma Mills a Federal Concern
Rep. Bishop announces bill to stop diploma mills

Datum objave: 5. veljače 2010. godine