Skoči do sadržaja

Dana 17., 19. i 20. travnja 2007. godine u dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu na Strossmayerovom trgu 4. održali su se, u organizaciji tima tehničke pomoći CARDS 2003 i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, jednodnevni seminar o internom osiguranju kvalitete ustanova visokog obrazovanja.

Seminari su organizirani u sklopu projekta CARDS 2003 Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete te razvoj pratećeg informacijskog sustava koji je započeo u rujnu 2006. godine i trajat će 18 mjeseci.

Glavni su ciljevi projekta
o jačanje uloge Agencije za znanost i visoko obrazovanje u području osiguranja kvalitete na visokoobrazovnim ustanovama,
o uspostava nacionalne mreže osiguranja kvalitete i
o izgradnja informacijskog sustava koji će podržavati proces osiguranja kvalitete u hrvatskoj akademskoj zajednici.
Projekt u potpunosti financira Europska unija u iznosu od € 600.000, a provodi ga međunarodni konzorcij tvrtki GOPA Consultants iz Njemačke i Nobium d.o.o. iz Hrvatske.

Tema seminara bile je vezana uz interne sustave i postupke osiguranja kvalitete na visokoškolskim ustanovama. Na seminaru će biti predstavljeni različiti aspekti tog procesa, od europskih standarda i smjernica (ESG), preko pregleda unutarnjeg vrednovanja sustava osiguranja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i uloge Agencije za znanost i visoko obrazovanje u tom procesu, do praktičkog iskustva jedne od visokoškolskih institucija, koja može poslužiti i kao studija slučaja.

U sklopu aktivnosti na CARDS 2003 projektu predviđen je niz od šest seminara iz područja upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju namijenjen djelatnicima visokoškolskih ustanova – nositeljima osiguranja kvalitete.
Ciljevi ovih seminara su upoznavanje s različitim vidovima osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju i uspostavljanje nacionalne mreže za osiguravanje kvalitete komunikacijom i suradnjom sudionika seminara i razmjenom iskustava, uz podršku Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

U šest seminara obradit će se teme:
• vanjskog i unutarnjeg vrednovanja ustanova,
• dizajna visokoškolskog kurikuluma i evaluacije programa,
• osiguravanje kvalitete nastavnika i ocenjivanja studenata,
• vođenje programa, njihovo praćenje i evaluacija i
• strateško planiranje in razvoj institucija.

Datum objave: 23. travnja 2007.