Skoči do sadržaja

Djelatnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda posjetile su u okviru programa TAIEX, španjolske institucije u sustavu visokog obrazovanja na temu priznavanja stručnih kvalifikacija – usklađivanje s acquis-em EU-a, u razdoblju od 5. – 8. svibnja 2008. godine. Nacionalnom ENIC/NARIC uredu odobrena su sredstva za realizaciju TAIEX projekta, za koji je Ured aplicirao prije mjesec dana. TAIEX je program Europske Unije koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć na području usklađivanja, primjene i provedbe zakonodavstva Europske unije, pa tako ovaj konkretan projekt uključuje trodnevni studijski posjet uredima za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Kraljevini Španjolskoj te je u potpunosti financiran od stane EU-a.

Cilj studijskog posjeta bio je razmjena informacija vezanih uz priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, upoznavanje s načinom na koji se provodi postupak priznavanja stručnih kvalifikacija u svrhu obavljanja reguliranih profesija za državljane EU te upoznavanje sa svim relevantnim institucijama u visokom obrazovanju koje su usko vezane uz sam postupak priznavanja u Kraljevini Španjolskoj. U skladu s navedenim djelatnice su posjetile Ministarstvo obrazovanja Kraljevine Španjolske (Ministerio de Educación), Sveučilište u Alcali (Universidad de Alcalá) jedno od najstarijih sveučilišta u Europi te instituciju za strukovno obrazovanje iz područja audio – vizualnog dizajna „Puerta Bonita“.

Ovaj, kratkoročan projekt, odnosno studijski posjet, bio je jedinstvena prilika za uspostavljanje konkretnije suradnje sa španjolskim institucijama u visokom obrazovanju, osobito sa španjolskim NARIC centrom koji je, jednako kao i hrvatski ENIC ured, dio ENIC/NARIC mreže (Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju).