Skoči do sadržaja
Subvencionirani stambeni krediti zaposlenika Veleučilišta i visokih škola RH, Javnih instituta zagrebačkog područja, Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Nacionalne i Sveučilišne knjižnice te Znanstvenika – povratnika iz inozemstva.

Obavještavamo Zaposlenike da je temeljem članka 6. Ugovora o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja ( klasa: 403-02/07 – 01/00025, ur.broj: 533-03-07 – 0001) od 29. svibnja 2007., sklopljenim između Zagrebačka banka d.d., Agencije  za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa , te sukladno I. Dodatku Ugovoru o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je sklopljen dana 28. rujna 2007 godine (Klasa: 403-02/7-01/00025, ur.broj: 533-03-08-004), te II. Dodatka Ugovoru o odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji je sklopljen dana 03. ožujka 2008. godine (klasa : 403-02/07 – 01/00025; ur.broj: 533-03-0007)  te  izdane suglasnosti Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa na PRAVILNIK – (klasa: 403-02/08-01/00028; ur.broj:533-03-08-0003)  dana 12. lipnja 2008. , Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je (Klasa:403-02/07-01/0001; Ur.broj; 355-01-08-80 ) dana 20. lipnja 2008. ODLUKU  o donošenju

PRAVILNIKA O KREDITIRANJU ZAPOSLENIKA VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE TE JAVNIH INSTITUTA ZAGREBAČKOG PODRUČJA , INSTITUTA ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO SPLIT, INSTITUT A ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA SPLIT; HRVATSKE AKADEMIJE ZA ZNANOST I UMJETNOST, LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA  MIROSLAV KRLEŽA, NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE  TE ZNANSTVENIKA – POVRATNIKA IZ INOZEMSTVA

Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Veleučilišta i Visokih škola RH, Javnih instituta zagrebačkog područja, Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Nacionalne i sveučilište knjižnice te Znanstvenika – povratnika iz inozemstva –  upućen je uz instruktivne dopise istima zemljanom  (žurno rukovanje)  poštom dana 09. srpnja 2008., na daljnje postupanje.Obavještavamo  Zaposlenike da je Agencija dana 26. lipnja 2008. uputila dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa  u kojem , između ostalog , moli Ministarstvo ( uz kraće obrazloženje) da svojom Odlukom produži  rok (30.06.08.) realizacije subvencioniranih stambenih kredita Zaposlenika do kraja kalendarske godine , tj. do 31.12. 2008.

Dokumenti:

PRAVILNIK

Datum objave: 09. srpanja 2008