Skoči do sadržaja

10. i 11. rujna 2009. godine u sjedištu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj održan je sastanak u sklopu programa (projekta)  „Higher education in regional and city development“.

Kako se globalni uspjeh često temelji na lokalnoj nadmoćnosti, lokalna spremnost za upotrebu znanja i vještina postaje sve važnija. Visokoškolske institucije jedne su od najvažnijih izvora znanja i inovacija. Kao rezultat toga, vlast razmišlja o tome kako povećati dobit od visokog obrazovanja ne samo na nacionalnoj već i na regionalnoj razini, jer visokoškolske institucije mogu odigrati višestruku ulogu u svojoj regiji; kreiranje znanja kroz istraživanja i tehnologijska znanja; prijenos znanja kroz obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala, kulturni i lokalni razvoj, koji kreira uvjete na kojima inovacije počivaju.

U sklopu održanog drugog kruga rasprave dan je osvrt na dosadašnji rad OECD-a vezan uz gore navedeni program, regije uključene u program ukratko su izložile rezultate o napretku i postignućima kao i o problemima sa kojima se susreću, a predstavljene su i nove regije koje će se uključiti u treći krug  ocjenjivanja.

Stranica na kojoj možete pronaći prezentacije sa sastanka:

http://www.oecd.org/document/37/0,3343,en_2649_35961291_43235813_1_1_1_1,00.html

Datum objave: 21.rujna 2009. godine