Skoči do sadržaja

ZAGREB, 30. lipnja 2009. je održana prva prezentacija EURAXESS programa u Hrvatskoj, kojeg provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Jučerašnjim događajem, koji je održan u hotelu Shereton, službeno je obilježen ulazak Hrvatske u europsku mrežu za mobilnost istraživača te sticanje punopravnog članstva Hrvatske u EURAXESS programu.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen mobilnosti istraživača i znanstvenika. Hrvatska je postala članica EURAXESS programa u lipnju 2007. godine potpisivanjem ugovora s Europskom komisijom. Program se u Hrvatskoj financira većim dijelom kroz FP7 HR-MOB projekta čiji je glavni cilj uspostava hrvatske mreže mobilnosti istraživača. Osim Europske komisije, program se također financira iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Cilj ovog programa je pomagati stranim te iseljenim hrvatskim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Program također pomaže i hrvatskim istraživačima kako bi se što bolje informirali po pitanju realiziranja istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje te financijskih pomoći i stipendija.
Na prezentaciji se okupilo oko 100 sudionika većinom predstavnika ustanova iz sektora znanosti i visokog obrazovanja. Prisutne je prigodnim govorom pozdravila Tina Šarić, privremena ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, koja je istaknula važnost mobilnosti studenata i istraživača za Hrvatsku te Kitty Fehringer, predstavnica Europske komisije za sektor istraživanja, koja je ujedno i voditeljica EURAXESS programa u Bruxelles. U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa skup je pozdravila Ivana Puljiz, ravnateljica Uprave za međunarodnu suradnju i europske integracije koja je u svom govoru istaknula sve napore koje je ministarstvo poduzelo u pogledu mobilnosti istraživača.

Tijekom događaja održan je okrugli stol na temu mobilnosti istraživača u kojem su sudjelovali: dr.sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj uprave za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Danica Ramljak,  ravnateljica Instituta Ruđer Bošković, Alessia Pozzi, voditelj fonda  „Jedinstvo uz pomoć znanja“ i dr.sc. Neven Duić, nacionalni koordinator hrvatske mreže mobilnosti istraživača. Tijekom rasprave predstavljen je rad uprave za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, rad fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ te aktivnosti Nacionalne zaklade za znanost i Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Raspravljalo se također o brojnim problemima s kojima se susreću strani istraživači prilikom dolaska u Republiku Hrvatsku. Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica Instituta Ruđer Bošković, koja je i sama dugo bila mobilni istraživač, prisutne je upoznala sa problemima s kojima se susreću strani istraživači prilikom dolaska na rad u Institut Ruđer Bošković. Tom je prilikom dr.sc. Meštrić kazao da su po tom pitanju učinjeni brojni pomaci kao npr. osnivanje povjerenstva za mobilnost istraživača koje se bavi ugošćivanjem stranih istraživača i sa pokretanjem izrade nacionalnog akcijskog plana za mobilnost istraživača koji će pridonijeti tome da se slični problemi u budućnosti brže i lakše rješavaju.

U drugom dijelu konferencije izlaganja je održala predstavnica Europske Komisije Kitty Fehringer, koja je sve prisutne upoznala sa EURAXESS programom i politikama Europske komisije za strane istraživače. Potom je govor održao Dimitris Sanopoulos, predstavnik Centra za istraživanje i tehnologiju Grčke koji je ukazao na rezultate programa u Grčkoj. Dr.sc. Jadranka Švarc iz  Instituta Ivo Pilar prezentirala je  istraživanje provedeno u zapadno balkanskim zemljama na temu prepreka u mobilnosti istraživača.

Dr. sc. Neven Duić nacionalni koordinator hrvatske mreže mobilnosti istraživača i Bojana Grubišin, voditeljica EURAXESS uslužnog centra predstavili su EURAXESS ured, njegov rad i rezultate te sa ponosom navode da su u proteklih 6 mjeseci pomogli četrnaestorici stranih istraživača oko dolaska na istraživanje u Hrvatsku. Također predstavili su i portal EURAXESS Croatia koji se može pogledati na web stranici www.euraxess.hr , a nudi brojne informacije kako za strane tako i za hrvatske istraživače i znanstveno istraživačke ustanove.

Osim EURAXESS programa, prezentiran je i People program, također program Europske komisije koji za razliku od EURAXESS-a financira mobilnost istraživača.

Zaključeno je da je u Hrvatskoj učinjeno puno po pitanju mobilnosti istraživača kao npr. Hrvatska je jedna prvih zemalja Europe koja je primjenila direktivu Europske komisije o znanstvenoj vizi „Scientific visa“ koja je implementirana u postojeći zakon o strancima i u pravilnik  Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja). Da je situacija na polju mobilnosti istraživača u Hrvatskoj u razvitku govori i brojka od 33 strana istraživača koja trenutno borave u Hrvatsku za razliku od 2 strana istraživača koja su u Hrvatskoj radila 2004. godine. Međutim, potreban je predan i kontinuiran rad kako bi se poduzeli koraci na svim razinama državne uprave te kako bi se otklonile preostale prepreke i Hrvatska učinila još privlačnijom za strane istraživače i nova partnerstva.

Kontakt osoba za EURAXESS program:
Bojana Grubišin

Voditeljica EURAXESS uslužnog centra /
Head of EURAXESS Service Centre

Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes

tel +385 (0)1 500 5951
fax +385 (0)1 500 5699
mob: +385 99 317 3708
helpdesk@euraxess.hr
bojana.grubisin@mobilnost.hr
www.euraxess.hr

Datum objave: 02. srpnja 2009. godine