Skoči do sadržaja
Završna konferencija CARDS 2003 projekta održava se od 10:00 do 16:30 sati 21. travnja 2008 godine u Hypo Expo XXI, Hypo Alpe Adria Centar, Zagreb, Slavonska avenija 6 (http://www.hypoexpocentre.hr).

U tijeku je Završna konferenciju za ustanove visokog obrazovanja u sklopu projekta „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u njezinoj ulozi osiguranja kvalitete te razvoj pratećeg informacijskog sustava“ koji organiziraju Agencija za znanost i visoko obrazovanje i tim tehničke pomoći CARDS 2003 projekta.

U sklopu konferencije bit će prezentirani rezultati CARDS 2003 projekta, predstavljen sadašnji sustav osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, te razmatrani daljnji smjerovi razvitka svih aspekata kvalitete visokog obrazovanja.

Završna konferencija je ujedno i dobra prilika da se ponovo u sklopu Okruglog stola razmotri spremnost hrvatskih visokih učilišta za vanjsko vrednovanje. Što se tijekom proteklih 20 mjeseci trajanja projekta promijenilo u visokim učilištima i na nacionalnoj razini po pitanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja?

Pozivamo Vas da se osobno uključite u ovu konferenciju i da ovaj poziv proslijedite osobama na Vašoj ustanovi koji se bave osiguranjem kvalitete ili koje ova tema zanima.

Više informacija o samoj konferenciji, njenom programu i načinu prijave šaljemo u prilogu ovog dopisa. Konferencija će se održati na hrvatskom  i engleskom jeziku uz simultano prevođenje te nije predviđena kotizacija za sudionike.

Final conference programme

CARDS 2003 tim tehničke pomoći i

Agencija za znanost i visoko obrazovanje