Skoči do sadržaja

U prostorijama Agencije za znanost i visoko obrazovanje održan je u utorak 16. studenoga 2010. godine sastanak s predstavnicima Europske zaklade za stručnu izobrazbu (European Training Foundation – ETF).

Na sastanku je bilo riječi o izvješću vezanom za razvoj ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj (human resource development), a čiji će nacrt ETF dovršiti do siječnja 2011. godine. Cilj je takvog izvješća izraditi preciznu analizu, posebno ističući ključna pitanja i izazove vezane za obrazovanje i stručnu izobrazbu iz perspektive cijeloživotnog učenja, tržišta rada i socijalne inkluzije.

Kako je dogovoreno na sastanku, Agencija za znanost i visoko obrazovanje aktivno će surađivati s ETF-om, posebice vezano uz rad Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada, koje je ravnateljica AZVO-a  prof. dr. sc. Jasmina Havranek imenovala na razdoblje od dvije godine, a koje je s radom započelo 04. listopada o.g. 

Šireći stručnost u području strukovne izobrazbe i osposobljavajući radnu snagu širom regija i kultura, Europska zaklada za stručnu izobrazbu pomaže pojedincima u razvijanju svojih vještina, promovirajući na taj način bolje životne uvjete i aktivno građanstvo u demokratskim društvima koja poštuju ljudska prava i kulturnu raznolikost. Kao centar stručnosti, ETF pridonosi održivome socioekonomskom razvoju omogućujući susjednim zemljama Unije da učine reformu svojih sustava stručne izobrazbe i osposobljavanja putem programa Europske Unije, kao što su Phare, CARDS, Tacis i MEDA. ETF također pomaže Europskoj komisiji u provedbi programa Tempus.

ETF trenutačno radi s 30 država partnera širom tri kontinenta, uključujući države kandidatkinje, jugoistočnu Europu, istočnu Europu, srednju Aziju i mediteranske regije. ETF također promovira pristup europskoj stručnosti i praksi glede razvitka ljudskih resursa općenito te posebice glede europske strategije zapošljavanja. Kao međunarodni centar stručnosti, ETF surađuje s drugim europskim i međunarodnim ustanovama i organizacijama kao što su Svjetska banka, OECD, ILO, Europska investicijska banka i UNESCO, a osobito blisko surađuje s Cedefopom.

Više na službenoj internetskoj stranici Europske zaklade za stručnu izobrazbu (ETF) .