Skoči do sadržaja

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona  o ustanovama („Narodne novine“,  broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 26. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Odluke Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, donesene na 24. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2010. godine, Upravno vijeće Agencije raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje.