Skoči do sadržaja

Na poziv European Training Foundation (ETF), predstavnice AZVO-a sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji održanoj u Torinu od 9. do 11. svibnja 2011. godine. ETF je EU agencija zadužena za pružanje podrške tranzicijskim zemljama i zemljama u razvoju, u cilju osnaživanja njihovih ljudskih potencijala kroz reformu sustava obrazovanja i usavršavanja te tržišta rada, a u sklopu EU politike vanjskih odnosa.

ETF je u 2010. godini pokrenuo Torino proces čiji je cilj osigurati jasnu, dokumentiranu analizu reforme strukovnog obrazovanja (VET) u svakoj od zemalja partnera. Upravo takva analiza  postojećeg stanja izrađena na temelju prikupljenih podataka i trebala bi poslužiti kao temelj za buduća unaprjeđenja sustava obrazovanja i tržišta rada tih zemalja.

Analiza se za svaku zemlju izrađuje na temelju prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka kao što su statistički podaci i indikatori, dobra praksa, kvalitativno ocjenjivanje, postojeća nacionalna i internacionalna izvješća i slično, a uključuje širok krug različitih dionika.

Torino proces bi, na temelju prikupljenih podataka, trebao rezultirati izvješćima za pojedine zemlje kao i analizama na razini regije te preporukama za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja te bolje povezivanje obrazovanja i tržišta rada tih zemalja.

Prva studija koja je pripremljena u okviru Torino procesa je „The Education and Business Study“ koja obuhvaća strukovno obrazovanje i stručno visoko obrazovanje. Njezin je cilj analiza suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada u ETF zemljama partnerima. Izradom navedene studije dovršena je prva faza Torino procesa u kojoj je sudjelovalo 27 ETF zemalja partnera, a upravo održana konferencija u Torinu bila je dobra prilika da se rezultati te studije prezentiraju okupljenim predstavnicima tih zemalja, razmijene međusobna iskustva te definiraju daljnji ciljevi i aktivnosti.

U okviru Torino procesa ETF je pripremio projekt koji bi trebao započeti 2011. te trajati do 2013. godine, a u koji bi bila uključena i Republika Hrvatska. Glavni cilj projekta je osnaživanje suradnje između stručnjaka iz EU zemalja i ETF zemalja partnera u razvijanju metodološkog koncepta i alata za monitoring i predviđanje potreba tržišta rada kako bi se obrazovana ponuda bolje uskladila s potrebama tržišta rada.

U svjetlu planirane aktivnosti, ETF u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje priprema preliminarni sastanak koji će se održati 30. lipnja 2011. godine, a kojemu bi trebali prisustvovati članovi Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada, Nacionalnog vijeća za konkurentnost te predstavnici Sektorskih vijeća, a interes za prisustvovanjem iskazao je i Cedefop. Svrha je navedenog sastanka predstavljanje metodologije koja će se koristiti za predviđanje potreba tržišta rada u cilju boljeg usklađivanja tih potreba s obrazovanom ponudom.