Skoči do sadržaja

Dana 7. i 8. lipnja 2011. godine međunarodno povjerenstvo posjetilo je Agenciju za znanost i visoko obrazovanje u sklopu međunarodnog vanjskog vrednovanja.

vanjsko_vrednovanje_AZVO

Na osnovu vrednovanja bit će odlučeno ispunjava li AZVO uvjete za punopravno članstvo u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju  (ENQA-i). Koordinator vanjskog vrednovanja je, prema odluci Upravnog odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, španjolska Agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i istraživačkoj djelatnosti Andaluzije (Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria – The Agency for Quality Assurance in Higher Education and Research of Andalusia – AGAE).

Tijekom dvodnevnog posjeta, povjerenstvo je obavilo razgovore s upravom i djelatnicima AZVO-a, predstavnicima hrvatskih visokih učilišta, inozemnim  i domaćim stručnjacima – članovima povjerenstava  u postupcima reakreditacije visokih učilišta i tematskog vrednovanje javnih znantsvenih instituta  te  isto tako i s ostalim dionicima iz sustava visokog obrazovanja i znanosti – predstavnicima hrvatskih studentskih zborova, nadležnog ministarstva, strateških tijela, gospodarstvenika i sl. Sveukupno, obavljeni su razgovori s preko 50 osoba iz različitih institucija.
U razdoblju od četiri tjedna nakon obavljenog posjeta, Povjerenstvo je dužno Agenciji dostaviti na uvid prvu verziju izvješća, kada Agencija može dati svoje komentare na činjenični dio izvješća.
Izvješće Povjerenstva treba biti finalizirano u roku od dva mjeseca nakon obavljenog posjeta.

U sklopu priprema za međunarodno vanjsko vrednovanje, Agencija je u proteklom razdoblju izradila Samoanalizu, u kojoj su sažete relevantne informacije potrebne kako bi se razumio kontekst u kojem djeluje Agencija te njezine aktivnosti i procedure. Samoanaliza AZVO-a javan je dokument te je u konačnici poslana španjolskoj Agenciji za osiguravanje kvalitete koja koordinira vanjsko vrednovanje AZVO-a.

Pridruživanje ENQA-i potvrda je vjerodostojnosti rada AZVO-a te će imat pozitivan utjecaj na povećanje mobilnosti nastavnog osoblja, znanstvenika i studenata. Očekuje se da to bude poticaj međunarodnoj priznatosti kvalitete rada na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenim organizacijama kao i vidljivom pozicioniranju hrvatskog visokog obrazovanja na međunarodnoj razini. 

Članovi međunarodnog povjerenstva:  
Seamus Puirseil – predsjednik Povjerenstva, bivši predsjednik irske Higher Education and Training Awards Council i bivši potpredsjednik ENQA,  
Domingo Do Campo, bivši rektor Universida de Vigo i dužnosnik u nekoliko španjolskih agencija i državnih tijela, danas predsjednik agencije ACSUCYL,
Kurt Sohm, predstavnik Fachhochschulrat, ENQA,
María Cristina Pastor Varcálcel, studentica,
Janja Komljenovič – tajnica Povjerenstva, Center for Educational Policy Studies, slovensko Ministarstvo znanosti.