Skoči do sadržaja

Na mrežnim stranicama www.postani-student.hr u ponedjeljak, dana 04. srpnja 2011. godine, objavljene su privremene rang-liste kandidata za upis na studijske programe visokih učilišta za akademsku godinu 2011./2012., dok će konačne rang-liste biti objavljene u petak, 08. srpnja 2011. godine.

Napominjemo da su danas objavljene rang-liste privremenog karaktera te će se redoslijed kandidata na njima tijekom sljedećih dana mijenjati. Zaključno sa četvrtkom, 07. srpnja 2011. godine, kandidati mogu mijenjati svoje liste prioriteta studijskih programa, neke studijske programe brisati, dodavati nove studijske programe (učenici mogu dodavati studijske programe samo u okviru ranije položenih ispita državne mature) ili odustati od prijave svih studijskih programa.

Kandidatima će biti omogućeno da za svaki prijavljeni studijski program vide koliko su ukupno bodova ostvarili, zatim detaljnu strukturu bodova, kao i cijelu rang-listu, što će im pomoći da procijene svoje šanse za upis te u skladu s time pripreme svoju optimalnu listu prioriteta studijskih programa. Budući da će se rang-liste tijekom navedenog razdoblja periodički obnavljati te će promjena redoslijeda kandidata biti brzo uočljiva, od izuzetne je važnosti da kandidati pozorno prate svoje pozicioniranje.

Svaki je kandidat dužan svoju listu prioriteta studijskih programa do 07. srpnja 2011. godine u 23.59h potvrditi TAN-om, tajnim zaštitnim brojem  koji služi kao potvrda konačnog odabira liste prioriteta studijskih programa. Objavom konačnih rang-lista, u petak 08. srpnja 2011. godine, kandidat će se konačno naći samo na rang-listi onog studijskog programa na kojem je stekao pravo upisa, odnosno našao se unutar upisne kvote, a koji je najviše na njegovoj listi
prioriteta.

Daljnje informacije vezane za sam postupak upisa, budući su studenti dužni potražiti izravno na visokom učilištu na kojem su ostvarili pravo upisa.

Ukupan broj kandidata koji su putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ove godine u ljetnom roku prijavili studijske programe je 40.369, što je više od prošle godine, kada je ta brojka iznosila 38.379 kandidata.

Sveukupno je prijavljeno 728 studijskih programa, od kojih najviše prijava imaju studiji Ekonomije (6316 prijava) i Poslovne ekonomije (6176 prijava) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Potom slijede studij Građevinarstva (4577 prijava) Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij Prometa (4214 prijava) Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij Politologije (3375 prijava) Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije i Računarstva (3124 prijave) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, studij Novinarstva (2987 prijava) Fakulteta političkih znanosti, stručni studij Javne uprave (2783 prijave) Društvenog veleučilišta u Zagrebu, stručni studij Poslovne ekonomije (2348 prijava) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studij Psihologije (2345 prijava) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.