Skoči do sadržaja

Na mrežnim stranicama www.postani-student.hr u petak, dana 08. srpnja 2011. iza ponoći objavljene su konačne rang-liste kandidata za upis na studijske programe visokih učilišta za akademsku godinu 2011./2012.

Pravo upisa na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ljetnom je roku putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta ostvarilo ukupno 30.129 kandidata.

Daljnje informacije o postupku upisa na visoka učilišta kandidati su dužni potražiti na visokome učilištu na kojemu je ostvareno pravo upisa.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program u ljetnom roku, imaju mogućnost prijave u jesenskom upisnom roku, ali samo na studijskim programima na kojima je ostalo slobodnih mjesta, a za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok.

Daljnje informacije dostupne su na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.