Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na 18. zajedničkom sastanku ENIC i NARIC mreže koji je održan u Varšavi, Poljska, od 19. do 21. lipnja 2011. godine.

Teme sastanka bile su priznavanje kvalifikacije (Lisabonska konvencija, Kvalifikacijski okvir (Europski kvalifikacijski okvir (EKO) i Kvalifikacijski okvir Europskog prostora visokog obrazovanja (QF – EHEA) i praksa priznavanja, Prezentacija NARIC projekata i Prezentacija EAR projekta), razvoj visokog obrazovanja u EHEA-i (Najnovija postignuća unutar Bolonjskog procesa i BFUG radna skupina za priznavanje : uloga ENIC i NARIC mreže) te razvoj visokog obrazovanja izvan Europe (Prezentacija kineskog sustava visokog obrazovanja).

Uslijedio je sastanak s predstavnicima SEE QF mreže, na kojem su predstavnice AZVO-a također sudjelovale. Tema sastanka bila je povezivanje nacionalnih kvalifikacijskih okvira s „meta-okvirima“ – Europski kvalifikacijski okvir (EKO)  i Kvalifikacijski okvir Europskog prostora visokog obrazovanja (QF – EHEA).

Organizatori: Vijeće Europe, UNESCO, Europska komisija i Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja Republike Poljske

ENIC-NARIC-meeting