Skoči do sadržaja

U sveučilišnoj knjižnici na kampusu Sveučilišta u Splitu, 27. listopada 2011. godine održat će se međunarodna konferencija na temu procesa povezivanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EKO) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).

Cilj je međunarodne konferencije predstaviti europski proces povezivanja nacionalnih kvalifikacijskih okvira s „meta – okvirima“ kao i nacionalno izvješće o povezivanju.

Nakon konferencije, dana 28. listopada, održat će se prvi regionalni sastanak klastera za razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira kojim predsjedava Republika Hrvatska, a na kojem će sudjelovati predstavnici zemalja u regiji i predstavnici Europske zaklade za izobrazbu (ETF).

Jedan je od ključnih ciljeva europske obrazovne politike primjena Europskog kvalifikacijskog okvira, instrumenta čija je svrha omogućiti prepoznatljivost kvalifikacija, temeljenih na ishodima učenja, te olakšati cjeloživotno učenje i mobilnost na širem europskom prostoru. U procesu razvoja i primjene EKO-a sudjeluju 32 zemlje – uz članice Europske unije i zemlje EHEA-e, sudjeluju i zemlje kandidatkinje za članstvo u EU, a u procesu povezivanja nacionalnih kvalifikacijskih okvira visokog obrazovanja sudjeluje 47 zemalja članica Bolonjskog procesa. Spomenute su se zemlje obvezale da će do kraja 2012. godine povezati svoje nacionalne kvalifikacijske okvire s EKO-m i Kvalifikacijskim okvirom EHEA-e.