Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je dana 03. i 04. listopada 2011. godine ugostila prof. dr. sc. Ladi Shahinija, ravnatelja Uprave za razvoj obrazovnih politika i Eljonu (Boce) Elmazi, načelnicu Odjela za politike visokog obrazovanja iz Instituta za razvoj obrazovanja Republike Albanije (Institute for Educational Development), članove radne skupine za poticanje i izgradnju ljudskog kapitala (Task Force Fostering and Building Human Capital – TFBHC).

Teme sastanaka bile su djelokrug rada Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, izvještajnog centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te iskustva iz područja rada Nacionalnog TEMPUS ureda, koji je dio mreže ureda za potporu europskom  programu TEMPUS namijenjenom razvoju visokog obrazovanja u zemljama koje nisu članice EU, a kojeg koordinira Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).