Skoči do sadržaja

Predstavnice AZVO-a sudjelovale su u posjetu stručnjaka za osiguravanje kvalitete Jugoistočne Europe rumunjskoj Agenciji za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ARACIS) i Sekretarijatu Bolonjskog procesa, koji se održao 19. i 20. listopada 2011. godine u Bukureštu u Rumunjskoj.

Ovaj je posjet okupio stručnjake za osiguravanje kvalitete visokih učilišta i agencija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Moldavije i Rumunjske, kao i predstavnike Europskog udruženja za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ENQA, Europskog registra za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju EQAR te Sekretarijata skupine za praćenje bolonjskog procesa (Bologna Follow Up Group). U posjetu su sudjelovali i predstavnici srpskog Centra za obrazovne politike, tijela koje privremeno obavlja zadaće Inicijative za obrazovne reforme Jugoistočne Europe ERI SEE.

Predstavnice AZVO-a održale su prezentaciju na temu djelatnosti, iskustava i praksi AZVO-a u polju osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Sudionici posjeta također su obaviješteni o preliminarnim rezultatima projekta ENQA-e pod nazivom MAP ESG, kojim se pokušao steći uvid u trenutno stanje primjene Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete  na Europskom prostoru visokog obrazovanja, te su im predstavljeni uvjeti za prijavu u Europski registar EQAR. Tijekom posjeta Sekretarijatu Bolonjskog procesa sudionici su imali prilike doznati trenutna otvorena pitanja u provedbi Bolonjskog procesa, prvenstveno kad je riječ o važnosti osiguravanja kvalitete u priznavanju visokoobrazovnih kvalifikacija.

Ovo su događanje zajednički organizirali rumunjsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladeži i sporta, rumunjska Agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, Sekretarijat Skupine za praćenje Bolonjskog procesa i Centar za obrazovne politike.

Prezentacije (na engleskom jeziku) nalaze se na sljedećem linku:  http://www.erisee.org/node/211.