Skoči do sadržaja

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces održava svoj prvi Okrugli stol 6. prosinca 2011. godine na Sveučilištu u Zagrebu, u trajanju od 11:00 do 15:00 sati.

Na početku Okruglog stola ukratko će se predstaviti članovi Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces te njihov plan rada za akademsku godinu 2011./2012. U nastavku Okruglog stola razgovarat će se o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj, uz poseban osvrt na opravdanost aktualnih inicijativa prelaska na integrirane preddiplomske i diplomske studije. Domaćin događaja je Sveučilište u Zagrebu, a događaj se organizira u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije. Riječ je o prvoj u nizu aktivnosti Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, koja je osnovana s ciljem podupiranja i poboljšanja provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, odnosno informiranja javnosti o inicijativama i programima Europske unije u području visokog obrazovanja te radi poticanja i vođenja nacionalnog dijaloga o provedbi tema vezanih uz Bolonjski proces, poput cjeloživotnog učenja, mobilnosti studenata, kvalitete i fleksibilnosti studija, itd.

Svi zainteresirani za temu okruglog stola i aktivno sudjelovanje na ovom događaju mogu se prijaviti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, g. Hrvoju Pavletiću na adresu e-pošte hrvoje.pavletic@mobilnost.hr, najkasnije zaključno s radnim danom u petak, 2. prosinca 2011. godine, sa sljedećim informacijama: a) ime i prezime; b) ustanova; c) radno mjesto.

Prvi Okrugli stol Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces bavit će se temama koje se odnose na provedbu Bolonjskog procesa u Hrvatskoj, s naglaskom na opravdanost inicijativa prelaska na integrirane preddiplomske i diplomske studije. Tema Okruglog stola se nametnula temeljem zahtjeva pojedinih fakulteta s različitih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, da se preddiplomski i diplomski studiji „integriraju“. Razlozi koji se navode u prilog tim inicijativama su raznovrsni, a postoje i brojne posljedice koje treba sagledati. Cilj je Okruglog stola da razloge za i protiv integriranih studija stavi u kontekst europskih i hrvatskih iskustava, planova razvoja visokog obrazovanja u Hrvatskoj, ali i trenutne pravne regulative vezane uz visoko obrazovanje u Hrvatskoj.

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces osnovana je 2011. godine radi podupiranja i promišljanja provedbe Bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj, odnosno informiranja javnosti o Bolonjskom procesu, inicijativama i programima Europske unije u području visokog obrazovanja te radi poticanja i vođenja nacionalnog dijaloga o provedbi Bolonjskog procesa. Aktivnosti članova Stručne skupine obuhvaćaju, između ostalog, i sljedeće: organizaciju konferencija, okruglih stolova, seminara i drugih događanja o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj; savjetovanje visokih učilišta o reformi visokog obrazovanja; pomoć pri formiranju politike visokog obrazovanja; ostale promotivne aktivnosti te sudjelovanje na konferencijama i stručnim usavršavanjima na razini Europske unije. Rad Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces velikim dijelom financira se sredstvima projekta Europske komisije za Nacionalne timove bolonjskih stručnjaka, u okviru Programa za cjeloživotno učenje 2011. – 2013. Mandat članova Stručne skupine traje od srpnja 2011. godine do prosinca 2013. godine. Podršku radu Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces, koja broji 9 članova, pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a rad njezinih članova koordinira se i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Članovi Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces su: Iva Biondić, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Zoran Knežević, prof. dr. sc. Melita Kovačević, Miljenka Kuhar, doc. dr. sc. Leonardo Marušić, prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc. Žarko Nožica, prof. dr. sc. Mile Dželalija.